OUR CRUISES

PANORAMA KRAKOWA | CRACOW PANORAMA
WAWEL - SALWATOR
WAWEL - KAZIMIERZ
REJS SZKOLNY | SCHOOL CRUISE
REJS WIECZORNY | EVENING CRUISE
GONDOLĄ WE DWOJE | GONDOLA FOR TWO
REJS DO TYŃCA | TRIP TO TYNIEC
REJS 90 MINUT | 90 MINUTES CRUISE
REJS NA BIELANY | TRIP TO BIELANY